PBS

PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Hartenaas heeft dit in 2013 samen met de ouders gedaan. Onze kernwaarden zijn Respect - Veiligheid - Verantwoordelijkheid.
Wij hebben het gedrag benoemd dat past bij onze waarden en wij leren dit onze kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een fijn, veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van ons geboden onderwijs.

Sinds 2021 is Hartenaas PBS gecertificeerd. Hier zijn we trots op! 

Meer over PBS leest u op https://www.swpbs.nl/pbs
Of kijk hieronder naar onze promo video