• Kennismaken?

    Vul uw gegevens in.

    Op de Hartenaas mogen kinderen zijn wie ze zijn!

    Welkom op de vernieuwde site van OBS Hartenaas

Welkom op de vernieuwde site van OBS Hartenaas

PBS en Jeelo vormen het fundament van het uitnodigende openbare Invitare onderwijs dat wij verzorgen op Hartenaas en waarin onze kinderen, ouders en teamleden zich welbevinden.
Met Postive Behavior Support (kortweg: PBS) en de daarbij gekozen kernwaarden Respect – Veiligheid – Verantwoordelijkheid, bewerkstelligen we een sterk pedagogisch klimaat dat voorwaardelijk is voor het Jeelo gedachtengoed dat wij hanteren.

Hartenaas staat met haar Jeelo onderwijs midden in de maatschappij. Onze leerlingen en leerkrachten zien en voelen wat er speelt in hun (directe) omgeving en zijn daardoor in beweging. Zij weten waarom iets zinvol is.
Onze leerlingen werken met elkaar samen in projecten, waarbinnen zij zorgen, maken, onderzoeken, presenteren én bewegen met oog voor ieders welzijn en talenten. Voor onze leerkrachten geldt hetzelfde, al werken zij niet aan dezelfde projecten als de leerlingen.
Een Hartenaas leerling is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Hij heeft zicht op zijn competenties en vaardigheden, weet wat hij nog moet en wil leren en waar en met wie hij dat kan leren. Een Hartenaas leraar, die ook eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling, ondersteunt en begeleidt hem op een flexibele en effectieve wijze daarbij.
Een Hartenaas leraar werkt daarom ook samen met de ouder(s) van een leerling waardoor zij elkaars pedagogische en onderwijskundig gerichte invloed kunnen versterken.