De Gezonde school

‘Happiness is not a destination, it is a way of life’ staat op een bordje aan de muur van de kamer van directeur Hanneke Bens van openbare basisschool Hartenaas. En dat hangt er niet zomaar. Hanneke is er trots op dat het werken op Hartenaas beloond is met het vignet ‘Gezonde School’, speciaal met het onderdeel Welbevinden. Afgelopen vrijdag werd het vignet uitgereikt aan de leerlingenraad, in aanwezigheid van wethouder Joost Hendriks van de gemeente Land van Cuijk en gezondheidsbevorderaar van de GGD Emine Bolat. En natuurlijk alle kinderen en leerkrachten. Ook Arena mocht bij het feest aanschuiven.

Hanneke: “Met het vignet Gezonde School laat Hartenaas zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. We zijn trots op dit behaalde resultaat. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Hartenaas voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Welbevinden’. Hiervoor werken we met PBS, wat Positive Behavior Support betekent: het positief bekrachtigen. Gezonde School is een samenwerking van diverse landelijke organisaties”.
Het werken met PBS is op Hartenaas al een tijd geleden begonnen, na uitgebreid overleg met en tussen leerkrachten en ouders. Hanneke Bens: “Het is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt. PBS moet je zien als een kapstok waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan”. Een voorbeeld. Tijdens de uitreiking van het vignet kwamen alle kinderen naar “de tribune”. Die tribune is gebouwd in een zaal waar de kinderen bij elkaar kunnen komen en dan ook alles kunnen zien. 125 kinderen naar de tribune loodsen en dan stil krijgen, lijkt een “dingetje”. Maar zie: juffrouw Hanneke legt een vinger op de mond en steekt een arm omhoog. Kinderen volgen haar voor beeld en het is muisstil. Alles klaar voor de officiële uitreiking van het certificaat.

Wethouder Joost Hendriks van de gemeente Land van Cuijk: “Wat zijn jullie meteen geweldig stil. Zo kan ik mijn felicitatie uitspreken en kan iedereen dit goed horen. Ik ben trots op jullie. Juffrouw Hanneke heeft me een en ander verteld en het is mooi dat jullie dit bereikt hebben. Omdat ik niet bij de opening van jullie feestweek was, maak ik dat nu goed met voor elk van jullie een prachtige, net in gebruik genomen sleutelhanger van de gemeente”. Dat leverde een daverend applaus op. Nadat een paar kinderen de vinger op de mond en de hand in de lucht hadden gestoken, werd het weer stil op de tribune.

Terug in de directiekamer vertelt Hanneke over de kralenbuis. “Als kinderen een positieve bijdrage hebben geleverd krijgen ze van hun leerkracht een kraal. Hier op mijn kamer staat een buisje waar de kralen in afgeleverd worden. Als de buis vol is, mogen de kinderen iets vragen. Bijvoorbeeld langer buitenspelen, een leuke groepsactiviteit. We gaan uit van positief gedrag dat beloond wordt. Niet het straffen na een “overtreding”. Goed voorbeeld doet goed volgen. Voorkomen is beter dan genezen. We gaan uit van positief gedrag”. Emine Bolat van de GGD: “Ik kom regelmatig hier om met Hanneke te kijken hoe het gaat en wat er allemaal is bereikt. Deze ochtend was mooi om mee te maken”.

Wie meer wil weten over Hartenaas en/of een veilig pedagogisch klimaat, kan daarvoor terecht op www.gezondeschool.nl. Of maak een afspraak met Hanneke Bens, directeur van Hartenaas.