Centrum Jeugd en Gezin

Op het terrein van jeugdhulpverlening, waaronder opvoedondersteuning voor ouders, werkt Openbare basisschool Hartenaas samen met Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk
Vanuit CJG is er een contactpersoon voor onze school, op basis waarvan we laagdrempelig contact kunnen leggen met deze organisatie. Het CJG heeft een brede expertise op het terrein van sociaal en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, beschikt over in dat kader adequate interventie mogelijkheden en heeft ook de kennis en vaardigheden in huis om ouders in de gezinssituatie te ondersteunen bij hun vormgeving van de opvoeding van hun kind.