Stichting Leergeld

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Leergeld wil deze kinderen mee laten doen en Hartenaas vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen!
Leergeld is een landelijke organisatie. Mocht u gebruik willen maken van de hulp die Leergeld kan bieden, neem dan een kijkje op Leergeld Land van Cuijk.
Wellicht kan Leergeld ervoor zorgen dat uw kind(eren) wel mee kan doen op verschillende vlakken, zoals school, sport en cultuur. Leergeld vergoedt namelijk de contributie voor een sport- of muziekvereniging, zwemlessen, kleding, voetbalschoenen of een tennisracket. Maar ook bijvoorbeeld een schoolreisje, excursies, een fiets om naar school te fietsen en een laptop om huiswerk op te maken.
Uitgangspunt bij iedere beslissing van Leergeld is dat mensen eerst gebruik moeten maken van het recht op een voorliggende voorziening, zoals de bijzondere bijstand, de tegemoetkoming studiekosten, reductieregeling, schoolkostenregeling.

Enkele voorbeelden zijn:Fiets (gebruikt) voor schooldoeleinden
  • Laptop (gebruikt)
  • Ouderbijdrage school
  • Schoolreisje of (school)kamp
  • ontributie sport- of muziekvereniging
  • Zwemlessen vanaf 6 jaar A-diploma
  • Muzieklessen, dans of ballet