Onze visie

Hartenaas is een Openbare Basisschool, die het verschil maakt voor iedere leerling door middel van kindgericht werken. Van programmagericht wordt schoolbreed de transitie gemaakt naar doelgericht onderwijs.

Op Hartenaas staat het welbevinden centraal. Sinds juni 2021 is Hartenaas PBS (positief bekrachtigen) gecertificeerd. PBS met de drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, respect en veiligheid zorgt voor een fijn schoolklimaat.

Daarnaast wordt schoolbreed projectmatig gewerkt met Jeelo. Per schooljaar staan vier Jeelo-projekten centraal waarbij kinderen betekenisvol leren, samen werken en zelfstandig leren onder andere door maatschappelijke organisaties.

Op obs Hartenaas wordt ieder kind gezien. We werken samen, leren samen, groeien samen, maar ook individueel. We geven begeleiding op maat. 

Kom langs en ontdek het zelf!