Jeelo

Een school midden in de maatschappij
Leren van pagina naar pagina. Jaren met een boek doen. Zo was het. Je kunt een boek wel digitaliseren, maar dat verandert de inhoud niet. Daar is meer voor nodig. De deuren van de school moeten open.
De maatschappij moet de klas in en de klas de maatschappij in. Leerlingen moeten zien en voelen wat er speelt. Betrokken raken bij de leefomgeving van mens, dier en plant. Uitgedaagd worden om te zorgen voor jezelf, anderen en onze planeet op een veilige, betrouwbare en duurzame wijze. Te beginnen in je directe leefomgeving. Dat motiveert. De leerling komt in beweging, omdat hij/zij weet waarom dat zinvol en betekenisvol is. 

Competenties en vaardigheden
Klaar met leren na je schoolloopbaan. Opgeleid worden voor een bepaald beroep. Zo was het. Maar de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Kinderen leren nu voor een beroep of vak dat nog helemaal niet bestaat. We moeten ons continu ontwikkelen. Kritisch denken, creatief zijn en elkaars talenten benutten, daarmee komen we samen verder. Leerlingen moeten leren samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, presenteren en bewegen met oog voor ieders welzijn en talenten.
Dit bereik je door samen te werken in projecten. Leerlingen leren met hulp van alle ‘leraren’ die de omgeving te bieden heeft. Kennis wordt gedeeld en ervaringen worden opgedaan. Muren verdwijnen. Zo bereidt de leerling zich voor op zijn/haar toekomst.

Eigenaarschap voor de leerling
Leerkrachten bepalen wat een leerling leert. Wat goed voor hem is. Zo was het. Maar kinderen hebben de ruimte en stimulans nodig om zelf regie te nemen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat de leerling continu zicht heeft op wat hij kan, wat hij nog moet en wil leren en waar en met wie hij dat kan leren. Dat bereik je alleen door leerdoelen ook voor de leerling inzichtelijk te maken, zodat de leerling een eigen leerroute kan uitstippelen. Aan de hand van tools waaruit de leerling kan kiezen om de leerdoelen te behalen in eigen tempo op een wijze die past bij zijn leerstijl. En nodig zijn leraren die hem daarbij begeleiden. Zo heeft de leerling zelf regie. 

Weer weten over Jeelo?
Neem dan eens een kijkje op de Jeelo website.