Leerlingenraad Hartenaas

Een leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen vertegenwoordigers. Deze leerlingen behartigen de belangen van leerlingen en denken mee met name over zaken die leerlingen direct aangaan. Zij brengen ideeën en voorstellen op tafel, stellen vragen, of werken voorstellen uit om in de groepen te bespreken. De uitkomsten kunnen weer ingebracht worden bij de leerlingenraad.

Het doel is dat de kinderen vanuit betrokkenheid meedenken en het mee laten beslissen over praktische veranderingen binnen de school.

In de leerlingenraad zitten in totaal 6 leerlingen; 2 leerlingen van leerjaar 6, 2 leerlingen van leerjaar 7 en 2 leerlingen van leerjaar 8.

De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar samen met juf Hanneke.