Onze visie

WELKOM OP DE SITE VAN HARTENAAS

Hier vind je allerlei informatie over Hartenaas en ons onderwijs

Hartenaas is een Openbare Basisschool, die het verschil maakt voor iedere leerling door middel van kindgericht werken.
Van programmagericht wordt schoolbreed de transitie gemaakt naar doelgericht onderwijs. 

Op Hartenaas staat het welbevinden centraal.  Sinds juni 2021  is Hartenaas PBS (positief bekrachtigen) gecertificeerd. PBS met de drie kernwaarden: verantwoordelijkheid,  respect en veiligheid zorgt voor een fijn schoolklimaat.

Daarnaast wordt schoolbreed thematisch gewerkt met Jeelo. Per schooljaar staan vier Jeelo-projekten centraal waarbij kinderen betekenisvol leren, samen werken en zelfstandig leren onder andere door maatschappelijke organisaties. 
Differentiëren, tegemoet komen aan verschillen door groepsoverstijgend en groep doorbrekend werken in bouwen, bouw 1-3, bouw 4-5 en bouw 6-8. Kinderen werken doelgericht. Reeds gestart met Jeelo, List (lezen) en grammatica. Stap voor stap, onder het motto “elke dag een beetje beter worden”.

Bekijk onze sfeerinpressie eens! 

 

 

Delen: