Een stukje geschiedenis

Onze school heet Hartenaas. Deze naam vindt zijn oorsprong in de geschiedenis van Grave.
Nadat bij het beleg van Grave in 1674 de Franse bezetters verdreven waren, werd de vestingstad Grave rond 1860 geheel herbouwd. De vesting kreeg drie nieuwe bastions: het Hartenaas-, het Kasteel- en het Oranjebastion.
Een bastion was een uitspringend deel van de wal van de vesting, om zo naar beide kanten de vijand te kunnen bestrijden. Het Hartenaasbastion bevond zich op de plaats waar tot de zomer van 2018 onze school stond. 
Basisschool Hartenaas is in Grave gestart in augustus 1973.

Hartenaas is inmiddels één van de vier partners binnen het, na de zomer van 2018 in gebruik genomen, Kind Centrum de Graaff in Grave. In het gebouw zijn naast Hartenaas ook basisschool De Sprankel, kinderopvangorganisatie De Eerste Stap én de GGD gehuisvest.
Hartenaas en De Sprankel én kinderopvangorganisatie De Eerste Stap werken met elkaar samen, daar waar dat kan. Dit betekent op dit moment dat deze wordt opgebouwd vanuit de basis, de 2 tot 6 jarigen, de PSZ en de groepen 1/2.
 

Delen: