Voor onze ouders

Groepen en Leerkrachten

Communicatie

De schoolgids

De Bieb Op School (BOS)

Ouderraad Hartenaas

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich inzetten voor een reeks activiteiten op school die in samenwerking met het team worden georganiseerd (zoals bijvoorbeeld kerstviering, carnaval, slotfeest). Ook doet de ouderraad mee...
Meer lezen...

Klachtenregeling

Stichting Leergeld

Centrum Jeugd en Gezin

Stichting Invitare

Jaarkalender

Vakanties

2019-2020 (per 6-6-2020) Restende vakanties: Zomervakantie: 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020 Studiedagen (kinderen zijn vrij): 18 juni 2020 10 juli 2020 2020-2021 Het schooljaar start op 24 augustus 2020 Vakanties: Herfstvakantie: 19 t/m...
Meer lezen...

Medezeggenschapsraad Hartenaas

Wat is de Medezeggenschapsraad? Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is erg belangrijk voor onze school. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Eén van de officiële overlegorganen is de...
Meer lezen...