Voor onze ouders

Jaarkalender

Communicatie

De schoolgids

Vakanties

2019-2020 (per 9-3-2020) Restende vakanties: Meivakantie: 20 april 2020 t/m 1 mei 2020 Zomervakantie: 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020 Feestdagen (kinderen zijn vrij): 13 april 2020 (Tweede Paasdag) 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag) 21...
Meer lezen...

De Bieb Op School (BOS)

Medezeggenschapsraad Hartenaas

Wat is de Medezeggenschapsraad? Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is erg belangrijk voor onze school. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Eén van de officiële overlegorganen is de...
Meer lezen...

Ouderraad Hartenaas

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich inzetten voor een reeks activiteiten op school die in samenwerking met het team worden georganiseerd (zoals bijvoorbeeld kerstviering, carnaval, slotfeest). Ook doet de ouderraad mee...
Meer lezen...

Klachtenregeling

Stichting Leergeld

Centrum Jeugd en Gezin

Stichting Invitare