Voor onze ouders

Pestpreventie

Protocol pestpreventie Download document

Groepen en leerkrachten

Hartenaas heeft ongeveer 150 leerlingen. Dagelijks verzorgen wij het onderwijs van leerjaar 1 tot en met 8. De leerlingen worden begeleid door de mentoren.  De start en afsluiting is in de eigen mentorgroepen, evenals het...
Meer lezen...

Jaarkalender 2022-2023

Voor de jaarkalender van dit jaar klik HIER

Ouderraad Hartenaas

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich inzetten voor een reeks activiteiten op school die in samenwerking met het team worden georganiseerd (zoals bijvoorbeeld kerstviering, carnaval, slotfeest). Ook doet de ouderraad mee...
Meer lezen...

Schoolvakanties

Schooljaar 2022-2023 Het schooljaar start op 29 augustus 2022 Vakanties: Herfstvakantie: 24 oktober t/m 29 oktober 2022 Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023  Voorjaars / Carnavalsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023 Meivakantie: 24...
Meer lezen...

Communicatie

Op Hartenaas informeren we ouders en kinderen op verschillende manieren en momenten. Wij hebben een actieve en open houding om zo alle ouders te bereiken. Daarom nemen wij initiatieven vanuit de school om de ouders...
Meer lezen...

De schoolgids

Onze schoolgids kent twee delen. Een kalender gedeelte met daarop vermeld alle data die van belang zijn én een informatief gedeelte. Hierin leest u o.a. wat Hartenaas zo uniek maakt, hoe wij de groepen hebben...
Meer lezen...

De Bieb Op School (BOS)

Met de Bibliotheek op school, kortweg BOS, slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. De BOS ondersteunt ons bij het streven onze...
Meer lezen...

Medezeggenschapsraad Hartenaas

Wat is de Medezeggenschapsraad? Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is erg belangrijk voor onze school. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Eén van de officiële overlegorganen is de...
Meer lezen...

Klachtenregeling

Hartenaas maakt deel uit van Stichting Invitare die twee vertrouwenspersonen kent. Eén in het kader van de klachtenregeling en één in het kader van de Klokkenluidersregeling. Als u een klacht heeft kunt u de Klachtenregeling erop naslaan....
Meer lezen...

Stichting Leergeld

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil...
Meer lezen...

Centrum Jeugd en Gezin

Op het terrein van jeugdhulpverlening, waaronder opvoedondersteuning voor ouders, werken we samen met Hartenaas werkt samen met Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk.  Vanuit CJG is er een contactpersoon voor onze school, op basis waarvan...
Meer lezen...

Stichting Invitare

Hartenaas maakt deel uit van Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. DE organisatie voor primair openbaar onderwijs. Acht basisscholen en een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) vormen onderdeel van Invitare. Stichting Invitare scholen zijn gevestigd in zes...
Meer lezen...